Ανοιχτό κύπελλο ξιφασκίας υπό την αιγίδα του Κυπριασκού Οργανισμού Αθλητισμού.
Open Fencing Competition under the auspices of Cyprus Sports Organisation.

Προκήρυξη / Invitation